به وبلاک غنچه اميد خوش آمديد. اين وبلاک مطالب و مو ضوعات را که شما در وبلاک رکاخانه خوانده ايد پيگيرى نموده و تغير نام داده است اميد واريم با ارايه مطالب بهتر و غنى تر در خدمت شما باشيم و منتظر نظريات و همکاريهاى شما هستيم


هيچکس آنقدر فقير نيست که نتواند لبخندى به ديگران ببخشد, و هيچکس آنقدر غنى نيست که به لبخندى نياز مند نباشد

باد بهار آمد و آورد بوى تو شد تازه باز در دل من ارزوى تو فرارسيدن بهار نو و نوروز خجسته بر همه شما مباركباد از خداوند متعال سال نو را دريچه تحقق آرزو ها استدعا ميكنم ، سالى باشدپيام آور صلح و برابرى ميان انسانها

يراى نعمتها ى خدادادى ارزش قايل باشيد

 قلب شاکر عشق , سعادت و لذتى بيشترى را جذب ميکند 

فرا رسيدن سال نو و بهار نو هزار و سه صد و نود و سه را براى همه هموطنان عزيز و همه آنانيکه با ما در يک کلتور مشترک 

 نوروز خجسته را جشن ميگيرند صميمانه تبريک و تهنيت ميگويم و از ايزد متعال صلح سراسرى, صحت وسلامتى و تحقق آرزوها را استدعا مينمايم.همه روز هايتان فارغ از رنج و درد بادا

بياييد سال نو را به اميد رسيدن به اهداف عالى انسانى آغاز نماييم و تلاش نماييم براى بهبودى زندگى در تمامى عرصه ها 

غزل نابي ازامير"صبورى´٠
غزل نابي ازامير"صبورى´٠
مادر
 
جايت  در قلبم
انديشه ات در ذهنم 
تصويرات در نگاهم
صدايت در گوشم 
و نام پرافتخارت هميشه ،
و تا هنگاميكه من زنده ام  نام پرافتخارت 
 در زبانم جارى خواهد بود 
يادت گرامى و روانت شاد باد 
             21/03/14.  مرغوبه 
 جملات سودمند 
خوشبخت آنست كه از سر نوشت ديگران پند گيرد

   دوست به جاى چتريست كه بايد در روز هاى بارانى همراه شما باشد 

هيچ بدبختى بزرگتر از ناراضى بودن نيست

خون تمام أفراد بشر يكرنگ است ، اما لياقتشان فرق ميكند 

هر أقدام بزرگ ابتدأ محال به نظر ميرسد  

اميد در زندگى بشر آن قدر اهميت داريد ،كه بال براى  پرندگان  

متانت ريشه اميد است و اميد كليد كاميابى  

تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و أصيل انتخاب كن 

راهيكه هزاران كيلومتر طولانى باشد قدم به قدم پيموده ميشود